Pravidla pro návštěvníky

 • Dodržujte zákony České republiky.
 • Chovejte se slušně.
 • Řiďte se pokyny pořadatelů.
 • Pokud návštěvník jakýmkoli způsobem poškodí vybavení nacházející se v KC Zahrada nebo na prostorech samotných, je povinnen to okamžitě nahlásit organizátorům akce. Organizátor si vyhrazuje právo požadovat po pachateli náhradu škody až do výše 100%

V prostorách Zahrada KC je zakázáno:

 • kouřit, s výjimkou míst pro to vyhrazených;
 • přespávat;
 • provozovat obchodní činnost bez povolení.
 • Do arealu KC Zahrady (včetně venkovních prostor) je zakázáno vnášení a konzumace vlastního alkoholu.
 • Organizátor akce není zodpovědný za věci ponechané v areálu.

Pravidla držení a používání maket zbraní a jiných předmětů (např. rekvizit u cosplaye)

 • Menší makety zbraní či jiné předměty (do 120 cm délky nebo deskovitého tvaru do 80 x 80 cm) je povoleno u sebe držet na vlastní zodpovědnost (která platí i při zapůjčení předmětu jiné osobě). Je zakázáno s předměty nebezpečně manipulovat nebo s nimi zacházet tak, aby ohrožovaly ostatní osoby.
 • Imitace střelných zbraní (airsoftky, makety apod.) je navíc držitel povinen nechat zkontrolovat pořadatelům, že jsou zajištěny a mají vyprázdněný zásobník.
 • Zbraně a jiné předměty větších rozměrů (hole, kosy, apod.) je zakázáno nosit do interiéru KC Zahrada. Po dohodě je možné si nechat předmět uschovat u pořadatelů a poté vyzvednout v případě focení či odchodu z areálu.
 • Používání zábavní pyrotechniky se řídí vyhláškou hl. m. Prahy 42/1999 a 11/2008, tj. je na území Prahy celoročně zakázáno s výjimkou Silvestra a Nového roku.
 • Při porušení výše zmíněných pravidel si pořadatelé vyhrazují právo s okamžitou platností zakázat provinilému vstup na festival a vykázat ho z prostor KC Zahrada.