AMV soutěž

AMV soutěž se vrací, oproti minulosti již nebude tematizovaná a svoje AMV můžete navrhnout dle vašeho vlastního uvážení.

Tak tedy, naostřete si nůžky - na přípravu Vašich výtvorů máte čas do 16. října 2022.

Obecná pravidla:

 • Soutěže se může účastnit občan České nebo Slovenské republiky.
 • Soutěžící musí být autorem přihlašovaného AMV, skupina tvůrců přihlašuje AMV zástupce.
 • Jeden soutěžící může přihlásit maximálně dvě svá AMV.
 • Soutěž se skládá z kola vzájemného hodnocení autorů a hlasování diváků v rámci Akiconu.
 • Přihlášené AMV nesmělo obdržet ocenění na žádné AMV soutěži na českých anime festivalech (Animefest, Advik, NatsuCon, Akicon) před Akiconem 2022
 • Pořadatelé si vyhrazují právo vyřadit klipy, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR nebo dobrými mravy.
 • Zasláním AMV autor souhlasí s promítáním jeho příspěvku na akci a případným zveřejněním na webu akce po skončení soutěže.
 • Pokud bude zaplněn časový limit pro promítání AMV na akci, budou z tohoto promítání (tudíž i z divácké části hlasování) vyřazena AMV s nejslabším průměrem známek poroty, či AMV, jejichž autoři nesplnili svou povinnost porotce.
 • Soutěžící je povinen si převzít věcnou výhru osobně, případně určit zástupce, který ji převezme v jeho nepřítomnosti, nebo se předem písemně omluvit z účasti a oznámit pořadatelům adresu pro zaslání ceny.
 • Pokud si soutěžící cenu nepřevezme nebo se předem neomluví, věcná výhra propadá.
 • Účast v soutěži není vynutitelná.
 • Uzávěrka soutěže je 16. října 2022 v 23:59:59
 • Přihlášku zasílejte na e-mail souteze@akicon.cz a do předmětu zprávy uveďte "AMV soutez 2022".
 • Tvůrci dodají 2 verze:
  • normální verze - s plnohodnotnými credits,
  • anonymní verze - beze jména autora v credits (ta bude promítána během soutěže).

Vaše přihláška musí obsahovat:

 • Vaše jméno, příjmení a přezdívku;
 • název AMV;
 • výpis použitých video a audio zdrojů;
 • koncept vašeho AMV - krátce popište, o co jste se ve svém díle snažili, jaká byla motivace pro vznik, nechceme román, 2-3 rozvité věty by vám měly stačit.
 • URL odkazy na Vaše AMV (viz. sekce credits). Používejte úložny nebo do e-mailu s přihláškou připište, že máte zájem o zaslání přístupových údajů na úložiště Akiconu, kam budete moci své dílo nahrát. V žádném případě neposílejte soutěžní AMV jako přílohu v e-mailu s přihláškou!

Doporučené pojmenování souborů: [[VašePřezdívka]][NázevAMV]-[VerzeSouboru].[Přípona] např. [Natsume]Nyanko_powah-creditless.mp4

Případné dotazy zasílejte na souteze@akicon.cz s předmětem zprávy "AMV dotaz".

Technické požadavky:

 • Soutěžní klip musí mít alespoň 1 minutu bez credits a maximálně 4 minuty bez credits. Zastoupen musí být zvuk i obraz.
 • Soutěžní AMV nesmí obsahovat titulky, deformaci obrazu, credits z openingů/endingů ani loga TV stanic, pokud se nejedná o autorův záměr.
 • Soutěžní AMV nesmí obsahovat černé pruhy svislé (pillarbox), ani vodorovné (letterbox), a to ani u jednotlivých scén, pokud se nejdná o autorův záměr.
 • Soutěžní AMV musí obsahovat minimálně 70 % scén z anime nebo mangy.
 • Je možné použít scény z japonských her v odpovídajícím stylu.
 • Posouzení zdrojů scén je v kompetenci organizátorů.
 • Anime zdroje musí být dohledatelné na ANN nebo MyAnimeList.
 • Pravidlo Křemílka a Vochomůrky:
  • Jako video zdroj lze použít animovaný zdroj nejaponského původu.
  • Tento druh zdroje je nutné schválit na souteze@akicon.cz, do předmětu zprávy uveďte "AMV Kremilek a Vochomurka".
  • Počet těchto příspěvků v soutěži je omezen.
  • Bez schválení zdroje nebude příspěvek do soutěže přijat!
  • Je povoleno maximálně 1 AMV s nejaponským zdrojem na autora!
 • Jako zdroj nesmí být použito jiné AMV, pokud se nejedná o autorský záměr.
 • Maximální velikost zaslaných souborů je dána následujícími pravidly:
  • Rozlišení 480p (640x480, 848x480) maximálně 15 MB za minutu.
  • Rozlišení 720p (1280x720) maximálně 30 MB za minutu.
  • Rozlišení 1080p (1920x1080) maximálně 50 MB za minutu.
  • Při použití framerate 60 fps je možné výslednou velikost vynásobit koeficientem 2.5.
  • Pro video v 60 fps prosíme o informování a zaslání AMV předem, přijmeme jej až po schválení.
  • Délka se zaokrouhluje nahoru na celou minutu.
 • Příklady:
  • délka 2:01, 23,976 fps, 480p = 3 x 15 = 45 MB maximální velikost
  • délka 1:30, 59,97 fps, 1080p = 2 x 50 x 2,5 = 250 MB maximální velikost
  • Pokud váháte, jak dosáhnout požadované velikosti, doporučujeme následující tutoriál: zarxGUI je kamarád!

Video:

 • Rozlišení klipu musí být minimálně 640x480, doporučujeme 1280x720 pro většinu současných anime, maximálně 1920x1080.
 • Doporučené video kontejnery:
  • Doporučujeme: AVI, MPEG, MKV, MP4;
  • ostatní povolené: WMV.
 • Dovolené kodeky:
  • Doporučujeme: Xvid, DivX, H.265, H.264, H.263, H.266, AV1;
  • ostatní povolené: Windows Media Video 9;
  • WMV3 není povolena.
 • Framerate: ideálně 23,976 fps, maximálně 60 fps.

Audio:

 • Podporované kodeky: MP3, Vorbis, AAC, FLAC.
 • Doporučená sampling rate (vzorkovací frekvence): minimálně 44,1 kHz @ 16 bits
 • Zaslaný příspěvek nesmí obsahovat žádné slyšitelné artefakty (bzučení a šum) vzniklé kompresí zdroje nebo použitím nekvalitního zdroje.

Credits:

 • Součástí AMV musí být credits obsahující tyto údaje:
  • přezdívka či jméno tvůrce,
  • použité audio (skladba či píseň - autor + název),
  • video zdroje (názvy všech použitých anime).