Tematická AMV soutěž

Již čtvrtý ročník tematické AMV soutěže na Akiconu. Soutěž se opět řídí stejnými pravidly jako loni a z toho jsou dva principy pro českou amv soutěž unikátní:

 • Připadá vám, že porotci jsou banda škarohlídů, kteří na vašem AMV nenechají nit suchou? Vezměte hodnocení do vlastních rukou – soutěžící jsou sami sobě navzájem porotci!

 • Máte pocit, že diváci ocení jen profláknutá anime a známé odrhovačky a rozmanitější kousky zůstávají nepovšimnuty? Že to není fér, protože všichni soutěží v různých váhových kategoriích? Soutěž je TEMATICKÁ – všichni autoři mají stejné zadání.

Letošní téma je: Tak jde čas – aneb amv s videem a audiem z jednoho roku!

To znamená, že použité anime musí mít premiéru ve stejném roce, ve kterém vyšla použitá písnička. Pokud od jedné písničky vyšlo více coververzí, které mají odlišné aranže, tak rok anime musí souhlasit s rokem vydání dané coververze. Rok premiéry anime bude bráno dle ANN, popřípadě AniDB, u písníček bude datum posuzováno dle databáze discogs.com

Obecná pravidla

 • Soutěžící musí být autorem přihlašovaného AMV. Pokud je autorů jednoho AMV více (týmová spolupráce, MEP), soutěžícím je pouze ten z autorů, který AMV přihlásí.

 • Uzávěrka pro odevzdání AMV: 14. října 2018 (včetně)

 • Soutěžící je povinen ohodnotit AMV ostatních soutěžících v daném termínu, jinak ztrácí nárok na výhru.

 • Uzávěrka pro odevzdání hodnocení: 21. října 2018 (včetně)

 • Pořadatelé si vyhrazují právo vyřadit klipy, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR nebo dobrými mravy.

 • Zasláním AMV autor souhlasí s jeho promítáním na akci a případným zveřejněním na webu akce po skončení soutěže.

 • Účast v soutěži není vynutitelná.

 • Pokud bude zaplněn časový limit pro promítání AMV na akci, budou z tohoto promítání (tudíž i z divácké části hlasování) vyřazena AMV s nejslabším průměrem známek poroty, či AMV, jejichž autoři nesplnili svou povinnost porotce.

 • Soutěžící je povinen si převzít věcnou výhru osobně, případně určit zástupce, který ji převezme v jeho nepřítomnosti, nebo se předem písemně omluvit z účasti a oznámit pořadatelům adresu pro zaslání ceny.

 • Pokud si soutěžící cenu nepřevezme nebo se předem neomluví, věcná výhra propadá.

Přihlášku zasílejte na e-mail: souteze@akicon.cz, předmět: AMV

Vaše přihláška musí obsahovat

 • Vaše jméno a příjmení, přezdívku

 • Název AMV

 • Výpis použitých zdrojů (video, audio)

 • URL odkazy na Vaše AMV (viz. sekce credits), používejte úložny, v žádném případě neposílejte soutěžní AMV jako přílohu v e-mailu s přihláškou!

 • Doporučené pojmenování souborů:

       [VašePřezdívka]NázevAMV-VerzeSouboru.[Přípona]
  
       např.[Wannabe]PosilamVamSvojePrvniAMV-bezpodpisu.mkv
  

Technické požadavky

 • Soutěžní klip musí mít alespoň 30 vteřin a maximálně 3 minuty bez credits, zastoupen musí být zvuk i obraz.

 • Soutěžní AMV nesmí obsahovat titulky, deformaci obrazu ani loga TV stanic, pokud se nejedná o autorův záměr.

 • Soutěžní AMV nesmí obsahovat černé pruhy svislé (pillarbox) ani vodorovné (letterbox), a to ani u jednotlivých scén.

 • Soutěžní AMV musí obsahovat minimálně 50 % scén z anime nebo mangy, je možné použít scény z japonských her v odpovídajícím stylu, posouzení zdrojů scén je v kompetenci organizátorů.

 • Velikost souboru s AMV nesmí přesáhnout 100 MB.

Video

 • Rozlišení klipu musí být minimálně 640x360, maximálně 1920x1080.

 • Doporučené video kontejnery: AVI, MPEG, MKV, MP4, WebM

  • ostatní povolené video kontejnery: WMV, MOV, GIF
 • Dovolené kodeky:

  • doporučené: Xvid, DivX, H.264, H.263, MPEG-2, VP8
  • ostatní povolené: Windows Media Video 9 (WMV3 není povolena)
 • Framerate: ideálně 23,976 fps, maximálně 60 fps

Audio

 • Podporované kodeky: MP3, Vorbis, AAC

 • Sample rate (vzorkovací frekvence): 44,1 kHz nebo 48kHz @ 16 bits

Credits

 • Součástí AMV musí být credits obsahující tyto údaje: přezdívka či jméno tvůrce, použité audio (skladba či píseň – autor + název) a video zdroje (názvy všech použitých anime).

 • Tvůrci dodají 2 verze: jednu normální, druhou anonymní – beze jména autora v credits (ta bude promítána během soutěže). [VerzeSouboru=spodpisem/bezpodpisu]